Avís legal i privacitat

Us informem que les dades personals obtingudes a partir d’aquest lloc web, han estat incloses en un fitxer del qual és responsable LocalizationLab, amb la finalitat d’atendre les vostres consultes i remetre-us informació relacionada i que pogués ser del vostre interès.

LocalizationLab es compromet a l’ús exclusiu de les dades amb la finalitat mencionada anteriorment. L’interessat declara tenir coneixement del destí i ús de les dades personals.

Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, ho podeu fer enviant un correu ordinari o electrònic a les adreces mencionades anteriorment.

Informació sobre de l’ús de cookies

Les cookies són breus informacions que s’envien i emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web. Les cookies es poden utilitzar per recaptar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per facilitar-li els serveis sol·licitats i que no se solen conservar (cookies de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per a un altre tipus de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (cookies persistents). Les cookies poden ser pròpies o de tercers.