Interpretació

Interpretació simultània: es parteix d’una conferència que l’intèrpret o traductor simultani escolta des d’una cabina d’interpretació gràcies a uns auriculars. L’intèrpret tradueix, gairebé simultàniament, el que diu l’orador cap a una altra llengua. Per a aquest tipus de traducció cal instal·lació tècnica. Es fa servir per a conferències, congressos, seminaris, cursos i reunions.

Interpretació consecutiva: l’orador parla, l’intèrpret pren notes i quan l’orador acaba la seva intervenció, l’intèrpret, amb l’ajuda de les notes, la tradueix cap a una altra llengua. Les intervencions acostumen a ser curtes i només s’utilitzen dues llengües. Es fa servir per a rodes de premsa i presentacions de productes.

Interpretació d’enllaç: l’intèrpret tradueix cap a les dues llengües de treball, normalment intervencions breus, sense presa de notes. No necessita cap instal·lació tècnica.
Per a visites a fàbriques o empreses i acompanyaments.

Interpretació xiuxiuejada (chuchotage): l’intèrpret va xiuxiuejant a l’orella de la persona o les persones (2 com a màxim) que necessiten traducció del que diu l’orador.

Interpretació jurada: es fa servir per a donar fe pública del què s’ha dit i traduït, quan es vulgui donar un valor legal i oficial. L’intèrpret jurat està autoritzat pel Ministerio de Asuntos Exteriors i/o la Generalitat de Catalunya.

 

Contacteu amb nosaltres