Reading Time: 3 minutes

Traducció de software

Aspectes importants a tenir en compte per tal de traduir software correctament

La traducció de software (o localització de software) té unes peculiaritats que s’han de tenir en compte per tal d’aconseguir un producte de software de qualitat en tots els idiomes. Això és molt important perquè tots els usuaris tinguin la mateixa experiència, visquin on visquin i parlin la llengua que parlin.

1- Format dels fitxers:

El primer que hem de fer és convertir els fitxers on hi ha el codi i les cadenes de text. Necessitem un format que es pugui processar amb les eines CAT (Computer Assisted Translation). Aquestes eines, de les quals n’hi ha unes quantes en el mercat, protegeixen el codi i el separen del text. D’aquesta manera, el traductor o traductora es pot centrar només en la traducció.

Un dels formats utilitzats i que funciona molt bé és el format xliff (XML Localization Interchange File Format). És un format basat en xml i creat per a estandarditzar la localització. Aquest format conté molta informació necessària per traduir correctament les cadenes de text. Normalment aquestes cadenes es tradueixen fora de context.

2- Informació que els desenvolupadors han d’afegir als fitxers:

Els fitxers xliff han d’incloure una sèrie d’etiquetes amb informació molt important per poder traduir correctament les cadenes de text. Aquesta informació com a mínim  hauria de ser:

  • Llargada màxima de la cadena de text. Això evita que la cadena quedi tallada un cop traduïda. Hem de tenir en compte que si la llengua original és l’anglès, normalment les traduccions ocupen un 30% més depenent de l’idioma.
  • Estat de la cadena. És necessari per tal de saber si s’ha de traduir, revisar o modificar.
  • Nota explicativa. Informació sobre la cadena i la ubicació que tindrà (si serà un botó, un títol d’un menú…)
3- Captures de pantalla de l’original:

Les cadenes normalment s’envien a traduir fora de context. Tot i que els desenvolupadors afegeixin informació necessària a cada etiqueta, és molt important que el traductor vegi una captura de pantalla en l’idioma original. Això evita molts errors posteriors i ajudar a millorar la qualitat de la traducció en tots els idiomes.

4- Validació del software traduït i compilat:

Un cop les cadenes han estat traduïdes a tots els idiomes i s’han convertit els fitxers xliff als fitxers originals en cada cas, és necessari un últim pas, la validació del software traduït. Això es pot fer amb captures de pantalla o bé amb el software mateix, i ho ha de fer un traductor professional especialitzat en fer revisions per a cada idioma. Amb aquesta validació final s’arreglen errors de llargada (cadenes que queden tallades), errors de context (cadenes que es fan servir en més d’un lloc i s’haurien d’haver traduït diferent a cada un), errors de gènere (quan es fan servir variables, per exemple)…

5- Documentació que acompanya el software:

Si hi ha documentació que va el software (fitxers d’ajuda, manuals d’usuari…) és important que primer es tradueixin les cadenes de text, es creï una memòria de traducció o base de dades terminològica amb aquestes cadenes, i després es tradueixi la documentació fent servir aquesta memòria de traducció o base de dades. Això fa que totes les referències al mateix software estiguin correctament anomenades a la documentació en tots els idiomes.

Traduir software no és una tasca senzilla, però si tenim en compte aquests punts esmentats a l’article, el resultat final serà millor i l’experiència de l’usuari a tot el món serà la desitjada.

per LocalizationLab