Reading Time: 4 minutes

Un sistema de gestió de traduccions, també conegut com a TMS (Translation Management System, en anglès), és un programa que s’utilitza per optimitzar els recursos destinats a dur a terme un projecte de traducció. Bàsicament, gràcies a l’automatització dels fluxos de treball, l’emmagatzematge al núvol i la centralització dels recursos, els TMS permeten a cada una de les parts implicades en un projecte de traducció millorar des de la qualitat fins a la rapidesa. Un sistema de gestió de traduccions, essencialment, és l’equivalent a un ERP (Enterprise Resource Planning) amb eines específiques per al procés de traducció.

Quins aspectes hem de tenir en compte a l’hora d’escollir un TMS per a la nostra empresa?

  1. Seguretat
  2. Adaptabilitat i automatització
  3. Qualitat
  4. Comunicació

Existeixen molts proveïdors de sistemes de gestió de traduccions, i és important tenir en compte què ens pot oferir cada un a l’hora de decidir quin és el millor. A LocalizationLab tenim molt clar què necessitem i què necessiten els nostres clients:

1. Seguretat

Un dels punts que més preocupa a l’hora de traduir un document és la seguretat. El fet que informació confidencial surti de l’entorn d’una empresa no té per què suposar un risc. Un sistema de gestió de traduccions adequat ens permet garantir un entorn segur on emmagatzemar i enviar els documents a traduir.

sistema de gestió de traduccions

És important utilitzar certificats de seguretat SSL, i tenir la possibilitat d’utilitzar un portal de client en línia privat on penjar els documents a traduir i les instruccions de cada projecte.
D’aquesta manera, tota la informació s’emmagatzema al núvol encriptada i ningú més hi té accés, així els arxius a traduir es mantenen en un entorn segur en tot moment. Fins i tot l’enviament dels fitxers als traductors es pot fer de manera encriptada.

Registre dels documents en un sistema de gestió de traduccions

A més, cada document que es tradueix s’enregistra en els diferents passos de la traducció, i això permet recuperar qualsevol versió, fins i tot en projectes ja entregats i tancats.
El fet de treballar en un entorn al núvol també facilita tenir-hi accés immediat des de qualsevol dispositiu, fet que ens protegeix de qualsevol incidència en el sistema.

2. Adaptabilitat i automatització

Poder personalitzar els processos per ajustar-los a les necessitats de cada client, és clau. Un sistema de gestió de traduccions permet adaptar els fluxos de traducció al detall, de manera que podem crear processos específics per a cada client: des de revisions lingüístiques, fins a traduccions amb revisió i edició del format del document final.

Aquesta flexibilitat ens permet encaixar ràpidament amb les necessitats de cada projecte i, si es tracta d’encàrrecs freqüents, també podem estandarditzar-los i automatitzar-los per optimitzar els terminis d’entrega. Fins i tot, per a aquells textos amb una estructura recurrent, com ara manuals tècnics o textos mèdics, hi ha la possibilitat d’incorporar traducció automàtica al procés.

sistema de gestió de traduccions

3. Qualitat

Qualsevol eina que formi part del procés de traducció té un impacte directe en la qualitat del resultat final. La possibilitat d’automatitzar les tasques de gestió repetitives, permet que els recursos es destinin a millorar la qualitat final del projecte fins i tot quan les dates d’entrega són ajustades.

A part d’això, les memòries de traducció i els glossaris estan sempre vinculats als projectes de cada client, i en treballar en un entorn al núvol, ens podem assegurar que les traduccions sempre es basen amb les versions més actualitzades, encara que hi hagi canvis freqüentment per adaptar-les a qualsevol necessitat del client.

Memòries de traducció

Les memòries de traducció tenen un gran impacte a la qualitat d’una traducció. Fer-ne una gestió i manteniment específics per a cada client, doncs, és molt important. Les memòries de traducció actualitzades asseguren que el traductor sempre es basarà en els textos aprovats pel client, seguint-ne l’estil i el vocabulari. A més, s’evitarà traduir fragments més d’una vegada, ja que automàticament detectarem els que s’havien traduït en projectes previs, i evitarem costos innecessaris.

Glossaris especialitzats

La consistència terminològica també és molt important a l’hora de traduir projectes tècnics o per transmetre la identitat de la marca en documents, pàgines web o arxius audiovisuals. Gràcies a la utilització d’un sistema de gestió de traduccions els glossaris sempre estan actualitzats i disponibles per als traductors. Fins i tot es poden fer comprovacions terminològiques automàtiques un cop feta la traducció per assegurar que el text final s’ajusta a les necessitats del client.

Gestió dels clients i dels lingüistes

Tant el seguiment dels encàrrecs de cada client com el dels lingüistes que hi treballen es fa de forma molt més eficient quan utilitzem un sistema de gestió de traduccions, ja que podem assignar els recursos segons les necessitats de cada client. Això fa que puguem garantir que el mateix equip de lingüistes sempre treballa amb el mateix client, i així assegurem que la qualitat que oferim és sempre la millor.

4. Comunicació

La comunicació, tant amb els clients com amb els lingüistes, s’agilitza en utilitzar un sistema de gestió de traduccions. Ja sigui en començar un projecte o en finalitzar-lo: es poden programar notificacions d’entrega qualsevol dia de la setmana durant les 24 hores. D’aquesta manera, tant els lingüistes com els clients poden rebre els documents instantàniament sense importar la zona horària en què treballin, agilitzant així les entregues. En el cas que s’hagi de resoldre algun dubte sobre el text a traduir, també és més senzill fer-ho a través d’un sistema de gestió de traduccions, ja que ofereix un canal exclusiu de comunicació per a cada projecte.

A LocalizationLab hem fet un estudi de mercat per escollir quin és el sistema de gestió de traduccions més beneficiós per als nostres clients. Ens hem posat en contacte amb els principals proveïdors del mercat i hem posat a prova en primera persona cada un dels sistemes de gestió de traduccions. Després d’un procés de selecció exhaustiu, les properes setmanes n’implementarem un. Agilitzar la gestió dels projectes de traducció i l’emmagatzematge al núvol ens ajudarà a ser més eficients, millorar la productivitat i la qualitat dels nostres projectes.

Si esteu interessats a saber quin sistema de gestió farem servir i com us pot ajudar en la vostra gestió de contingut multilingüe, envieu-nos un correu electrònic a info@localizationlab.com, serà un plaer ajudar-vos.

Per LocalizationLab

1a imatge per rawpixel.com
2a imatge per rawpixel.com