Reading Time: 2 minutes

Les traduccions legals i  jurídiques són de les més difícils.

Estem parlant de contractes de compravenda, acords de distribució, demandes judicials, escriptures notarials, certificats de naixement, etc.

SISTEMES LEGALS

Per aquest tipus de traduccions el traductor ha de tenir la capacitat de poder traduir d’un idioma a un altre i també ha de saber traduir d’un sistema legal a un altre. És molt important dominar bé els dos idiomes, però també cal conèixer bé els dos sistemes legals per poder comprendre i transmetre correctament el significat.

La terminologia legal es basa en la legislació nacional específica de cada país. La trajectòria històrica del país influeix directament en les seves lleis. Això fa que a vegades suposi un repte trobar la traducció precisa dels documents legals d’un idioma a un altre, perquè hi ha expressions que poden no tenir un equivalent precís en la llengua de destí i una traducció literal pot ser que no tingui sentit.

Com  diu en Edgardo Rotman (bibliotecari de Dret Internacional a la Facultat de Dret de la Universitat de Miami, on també ensenya investigacions jurídiques internacionals, dret internacional, dret penitenciari i recursos post-condemna i dret penal comparatiu): “Tot i que la traducció jurídica exigeix ​​precisió i certesa, caldrà fer servir abstraccions, amb significats provinents de contextos culturals i socials que van variant. Aquests contextos generen un cert grau d’ambigüitat, que augmenta quan les cultures i els sistemes legals són molt diferents entre si.”

ADVOCATS INVOLUCRATS

Aquest nivell de coneixements fan que sigui molt important que les traduccions legals o jurídiques les facin advocats o especialistes en dret nadius de l’idioma d’arribada.

Traductors que siguin capaços d’entendre i transmetre tots els tecnicismes que apareixen en el text original per assegurar que no hi ha cap malentès legal.

En el nostre procés de traducció d’aquest tipus de documents, sempre mirem d’involucrar a un advocat que s’encarregui de fer la revisió final abans de lliurar-la al client. Com ens comenta l’advocada responsable ( Lawyer Coordinator)  del departament legal d’ Original BUFF SA,  E. Prió “En les traduccions legals o jurídiques que encarreguem a LocalizationLab, valoro molt la correcció i que estiguin traduïdes o revisades per un advocat”.

A part del nivell de correcció en aquest tipus de traduccions, s’ha de mirar de trobar l’equilibri amb el factor temps i procurar aconseguir traduccions legals i jurídiques acurades en el menor termini de temps. M. Rodriguez del bufet Rodríguez & Ferrer Abogados y Asesores Asociados ens recalca que “el que més aprecio d’aquestes traduccions legals és la rapidesa”.

Des de la gestoria 2012 NewTimes puntualitzen “si es tracta de contractes que hem de signar, el més important és la velocitat i el preu. Per altra banda, la vostra exactitud en les traduccions legals també és important.”

Per tant, per a les traduccions legals o jurídiques el repte més gran és aconseguir que siguin acurades en el menor temps possible.

per LocalizationLab