Reading Time: 4 minutes

Experiència d'usuari

Si voleu millorar l’experiència mentre llegiu l’article, poseu-vos la llista d’spotify de la Stanford Design School mentre llegiu😊

Per entendre bé el concepte d’experiència d’usuari i què és el disseny de l’experiència d’usuari internacional hem de comprendre altres conceptes importants que hi estan relacionats i es poden confondre. Comencem explicant què és l’experiència d’usuari o UX, per les seves sigles en anglès (User Experience) i quins altres conceptes ens poden ajudar a entendre-ho millor:

 1. Experiència d’usuari:

L’experiència d’usuari és la interacció entre una persona i el producte, servei o empresa que fa servir, i en molts casos el producte serà una pàgina web o una app. Idealment tots els productes i serveis haurien d’estar elaborats pensant en l’usuari final, però la realitat i l’experiència ens ha ensenyat que no sempre és així i per això s’ha hagut d’investigar en aquesta disciplina. Fins i tot hi ha una norma ISO que defineix l’experiència d’usuari com “Les percepcions i respostes d’una persona que es deriven de la utilització d’un producte, servei o sistema”. ISO 9241-210:2019(en) (Ergonomics of human-system interaction — Part 210: Human-centred design for interactive Systems)

 1. Disseny de l’Experiència d’Usuari o UX:

El disseny de l’experiència d’usuari aplica aquesta disciplina per tal de desenvolupar i fabricar un producte o servei des de l’inici. Segons la wikipèdia, “El disseny de l’experiència de l’usuari (disseny UX, UXD, UED o XD) és el procés de definir l’experiència que viurà un usuari en interactuar amb una empresa, els seus serveis i els seus productes. Les decisions de disseny en el disseny UX solen estar impulsades per la recerca, l’anàlisi de dades i els resultats de proves, més que per preferències i opinions estètiques. A diferència del disseny d’interfície d’usuari, que se centra únicament en el disseny d’una interfície informàtica, el disseny de UX abasta tots els aspectes de l’experiència percebuda per un usuari amb un producte o lloc web, com la seva usabilitat, utilitat, percepció de la marca i rendiment general.”

 1. Human Centered Design (HCD) o Disseny Centrat en les Persones (DCP):

El Disseny centrat en les persones (DCP) o HCD per les seves sigles en anglès, és la disciplina que centra el disseny en l’ésser humà en general i aplica coneixements de la psicologia, l’antropologia, la sociologia entre d’altres, per elaborar i dissenyar productes i serveis tenint en compte la interacció i el comportament humà.

Sembla que el terme no es pot atribuir a una persona o una universitat en concret, però l’Escola de Disseny de Stanford (Stanford Design School) ha tingut un paper important en l’estudi i la investigació en aquest camp i en l’actualitat s’hi poden estudiar cursos com el programa de Customer-Focused Innovation.

 1. User-Centered Design (UCD) o Disseny Centrat en l’Usuari (DCU):

Els termes Human Centered Design (HCD) i User-Centered Design (UCD) sovint es fan servir de manera intercanviable però sembla que hi ha una diferència subtil entre tots dos. El primer té en compte tota la humanitat i el segon està centrat en els usuaris del servei o producte en concret i en satisfer les seves necessitats específiques.

Don Norman és un dels estudiosos que més ha defensat el disseny centrat en l’usuari. A la web de la seva consultora (Nielsen & Norman Group) hi ha molta informació interessant sobre el tema.

Quins aspectes hem de tenir en compte quan dissenyem l’experiència d’usuari (UX)?

Segons la Interactive Design Foundation, hi ha 7 factors que afecten directament l’experiència de l’usuari:

 1. Utilitat > Que serveixi per alguna cosa
 2. Usabilitat > Que sigui fàcil de fer servir
 3. Credibilitat > Que generi confiança
 4. Disposició > Que sigui fàcil trobar la informació
 5. Anhel > Que sigui desitjable
 6. Accessibilitat > Que tothom hi pugui accedir
 7. Valor > Que aporti valor

Quins beneficis aporta el Disseny de l’Experiència d’Usuari (UX)?

Dissenyar i definir els nostres productes, pàgines web i serveis tenint en ment la persona que els farà servir ens ajudarà a fer-los més senzills i fàcils d’utilitzar i navegar, i per tant, agradaran més:

 • Augment de la satisfacció dels nostres clients
 • Reducció dels costos de formació i d’assistència (menys trucades al departament de suport)
 • Reducció del temps i els costos de desenvolupament
 • Reducció del costos de manteniment (menys canvis i versions)
 • Augment de les vendes i ingressos

Què és el Disseny de l’experiència d’usuari internacional o International User Experience (UX) Design?

Les experiències dels usuaris no son les mateixes a tot el món. Si bé és cert que els éssers humans tenim trets comuns, hi ha diferències que s’haurien de tenir en compte a l’hora de dissenyar productes o serveis per tal d’arribar igual a tots els països i cultures.

El Disseny de l’experiència d’usuari internacional és la disciplina que té en compte la diversitat cultural, demogràfica i geogràfica per elaborar i dissenyar documentació, productes i serveis.

Quins aspectes hauríem de tenir en compte per tal d’arribar al màxim d’usuaris del món?

 • Consciència cultural:

Entendre i respectar les diferències entre cultures. Elements com els colors, les icones o els símbols poden tenir significats diferents a altres cultures.

 • Disseny visual:

L’estètica i el disseny gràfic han de tenir en compte les preferències estètiques de cada país i cultura.

 • Normes i regulació:

És important complir les normes i la legislació locals per l’acceptació i adopció del producte.

 • Localització:

La localització del contingut, que va més enllà de la simple traducció, implica modificar el contingut i les funcions per a adaptar-les al context cultural y lingüístic d’una regió específica.

 • Idioma:

Traduir el contingut a l’idioma del país o la regió per tal de facilitar la comprensió i connectar amb els usuaris.

Conclusió

Elaborar el disseny d’un producte o servei tenint en compte l’usuari final millorarà l’experiència d’aquest usuari i farà que el producte o servei s’utilitzi més i millor. Si definim el nostre usuari final per decidir quines son les seves necessitats, també haurem de tenir en compte en quin idioma es comunica i a quina regió del món es troba. Per tant, el disseny de l’experiència d’usuari internacional ens ajudarà a poder definir amb més exactitud com ha de ser el nostre producte o servei per tal que arribi allà on volem del món.

Si necessiteu ajuda per dissenyar un producte o servei que es vendrà de forma global, ens podeu escriure a info@localizationlab.com i us ajudarem en tot el que calgui.

 

Referències i Bibliografia:

https://en.wikipedia.org/wiki/User-centered_design

https://en.wikipedia.org/wiki/Human-centered_design

https://uxplanet.org/human-centered-design-what-it-is-and-how-is-it-different-from-other-design-approaches-c47fd9e9841a

https://sparkbox.com/foundry/user_centered_design_and_human_centered_design_two_sides_of_UX_digital_design_accessibility

https://www.institutoagile.com/post/dise%C3%B1o-centrado-en-las-personas-dcp-para-abordar-desaf%C3%ADos-sociales

https://uxpa.org/about-ux/

https://www.uxalliance.com/