Reading Time: 3 minutes

Translation, Localization and Transcreation LocalizationLab

Tothom sap què és traduir, la cosa es complica quan parlem de localització i encara més de transcrear o de transcreació.

Tenim clar quines son les diferències entre traduir, localitzar i transcrear?

Per traduir entenem passar un missatge d’un idioma a un altre.
Localitzar seria el mateix que traduir, però tenint molt presents les diferències culturals per trobar l’equivalent en l’altre idioma que transmeti el mateix missatge.
S’acostuma a fer servir per a software, apps i vídeojocs.
Transcrear seria anar un pas més enllà i posar-hi un toc creatiu. La mateixa paraula ja ho indica, transcreació és la suma de traduir + crear.
Es tracta d’una feina entre la traducció i el màrqueting.
S’usa per a textos de màrqueting i publicitat
Podríem dir que el procés de transcreació passa per les següents fases:

 1. lectura del contingut,
 2. comprensió del missatge (més enllà d’una lectura literal),
 3. digestió del missatge,
 4. afegir un “polsim de creativitat” a l’hora de traduir-lo, perquè soni original i natural,
 5. revisió per part d’un lingüista expert en màrqueting.

La pregunta clau aquí és com saber quin percentatge de creativitat pot aportar el lingüista a la traducció. És a dir, quin grau de llibertat es pot prendre a l’hora de proposar la seva versió.

El grau de llibertat que es podrà aplicar dependrà de la informació que li donem al transcreador i que ha de constar, com a mínim, dels següents punts:

 • El públic o mercat objectiu a qui vagi dirigit aquell text:
  • És per a directius d’una empresa?
  • És per a famílies?
  • És per a un col·lectiu determinat (esportistes, mares solteres, nens de 7 a 10 anys… com més detall, millor)
 • La finalitat del text:
  • És per conscienciar?
  • És per educar?
  • És per aconseguir més vendes?
  • És per connectar?
  • És per emocionar? Divertir?
 • Tipus de text:
  • És un anunci per a un mitjà online o imprès, o per la TV?
  • És un títol d’una sèrie, d’un llibre…
  • És per a un fulletó informatiu de producte? El fulletó serà online o imprès?
 • Les preferències del client (qualsevol pista o informació que ajudi al lingüista a trobar el punt de creativitat que el client vol). Aquí les guies d’estil ens poden ajudar molt.

Com més informació tinguem de la finalitat que el text ha de tenir i del que espera el client, molt millor.

Aquesta informació també ajudarà a saber si el que es necessita és una localització o una transcreació.
Un cop el transcreador té aquesta informació, ha de combinar-la amb els seus coneixements idiomàtics i culturals per mirar d’aconseguir trobar les paraules que més s’ajustin al públic i que millor reflecteixin la finalitat del text.

En tots els tres casos (traducció, localització i transcreació) cal tenir sempre molt presents tant els glossaris terminològics com els manuals d’estil.
Això ajudarà a què, tot i la creativitat, el text mantingui una línia de coherència amb la resta de documents de la mateixa marca/empresa, perquè fa servir la nomenclatura pròpia del client i les pautes generals d’estil (parlar de vostè, de tu,…).

Quan es necessita una traducció no-literal, trobar la dosi exacta de creativitat que cal aplicar no és fàcil, per això és important fer els deures i aconseguir tanta informació com sigui possible abans de començar. Com més dades tinguem abans de començar, més canvis i versions ens estalviarem.

Si necessiteu ajuda amb alguna traducció i dubteu de si el que necessiteu és una localització o una transcreació, parlem-ne i us ajudarem

Autor: LocalizationLab
Foto “all we have is words” de  Alexandra  Unsplash