Reading Time: 3 minutes

3D printing

La traducció de contingut d’impressió 3D i la importància dels lingüistes especialitzats

La impressió 3D ens pot semblar una cosa nova, però les primeres notícies que tenim d’aquesta tecnologia son del 1981, quan el doctor japonès Hideo Kodama va demanar una patent per a un “dispositiu de prototipat ràpid”. Tot i que Kodama no va aconseguir la patent, se’l considera el primer inventor d’aquesta tecnologia.

Des de llavors la tecnologia ha anat evolucionant i millorant, fins al punt que cada dia té més àrees d’aplicació i està revolucionant el món de la fabricació tradicional. En el llibre “Additive Manufacturing: A Tool for Industrial Revolution 4.0” (Fabricació additiva: una eina per a la revolució industrial 4.0), els autors S. Anand Kumar i R.V.S Prasad expliquen que “a causa de la demanda contínua de més complexitat en el disseny i l’ús eficient dels materials, la impressió tridimensional (3D), comunament coneguda com a fabricació additiva (AM), s’ha expandit de manera exponencial tant en termes d’aplicació com de desenvolupament.”

La impressió 3D també es pot anomenar fabricació additiva, son dues maneres d’anomenar el mateix procés. Ambdós termes fan referència al procés de construcció de peces creades unint el material per capes a partir d’un arxiu CAD (arxius de disseny assistit per ordinador, CAD per les seves sigles en anglès, “Computer Assisted Design”).

En els últims anys s’està vivint una revolució de la impressió 3D i ja hi ha moltes empreses que fabriquen impressores 3D a tot el món, empreses que investiguen i fabriquen filaments i altres materials, i d’altres empreses que desenvolupen software per dissenyar en 3D.

Impressió 3D
Fabricació additiva

REPTE:

Com tota especialitat, la fabricació additiva o impressió 3D té terminologia específica i un estil propi, que és important conèixer per tal de poder comunicar-se correctament en aquest sector.

Trobar lingüistes especialitzats en aquesta àrea i en 15 combinacions d’idiomes no va ser fàcil, és un món nou que està creixent i els mateixos traductors i revisors estan aprenent a mesura que hi treballen.

Ens vam trobar que al ser un món tant nou, hi havia terminologia que tenia més d’una traducció al mercat, o que fins i tot no s’havia traduït mai abans i encara no hi havia una única traducció estàndard. En diferents articles especialitzats del sector fins i tot podem trobar inconsistències o maneres diferents de dir les coses.

SOLUCIÓ:

Per començar a treballar vam crear equips de dos lingüistes especialitzats per a cada combinació lingüística fent diverses proves de qualitat, així vam aconseguir un equip per a cada combinació lingüística que hem anat formant a mesura que hi hem anat treballant.

A més, treballem amb glossaris específics per cada client, així com amb guies d’estil per a cada llengua. Poc a poc hem anat refinant els glossaris, amb ajuda dels nostres clients (fabricants d’impressores 3D) i hem anat creixent i aprenent junt amb els traductors i revisors.

També treballem amb programes de traducció assistida que ens permeten crear memòries de traducció específiques per a cada client. Aquestes memòries es van alimentant amb els documents finals revisats pels clients i així podem assegurar-ne la qualitat i fiabilitat.

Avui en dia, aquests equips que vam crear son els responsables, junt amb els gestors de projectes, de traduir i revisar documentació tècnica (manuals d’usuari), continguts de màrqueting (casos d’èxit dels nostres clients, comunicacions, banners), contingut de SEO per millorar la visibilitat als buscadors i els textos de la interfície de l’usuari de les impressores. Tot ha d’estar correctament coordinat i tots han de fer servir la mateixa terminologia i estil.

A LocalizationLab vam néixer per ajudar alguns dels fabricants d’impressores 3D més importants a traduir els seus continguts de formació i d’interfície de l’usuari. Així va ser com va sorgir la nostra empresa, traduint la interfície d’usuari d’impressores 2D i 3D a més de 15 idiomes.

Des de llavors, ens hem especialitzat en la traducció i revisió de contingut 3D i fabricació additiva, tant tècnica (manuals d’usuari, strings (cadenes) de software) com de màrqueting i software, a més de 15 idiomes, i hem anat creixent junt amb els nostres clients del sector de la fabricació additiva i la impressió 3D.

Si ets un fabricant d’impressores 3D, de materials per fabricació additiva o un desenvolupador de software i necessites ajuda per arribar als teus clients d’altres països, ens pots enviar un mail a info@localizationlab.com, serà un plaer ajudar-te a comunicar-te amb els teus clients a tot el món.