Reading Time: 2 minutes

Decisions de compra

Com connectar amb el teu client ideal a través de les paraules

Segons el professor de Harvard Gerald Zaltman, el 95% de les decisions de compra les prenen les nostres emocions. Les emocions són el que realment impulsa els comportaments de compra i també la presa de decisions en general.
Segons Douglas Van Praet, autor del llibre “Unconscious Branding: How Neuroscience Can Empower (and Inspire) Marketing”, “ni tan sols pensem quan busquem solucions lògiques. Sentim la nostra manera de raonar. Les emocions són el substrat, la base dels circuits neuronals que sustenten fins i tot la deliberació racional. Les emocions no obstaculitzen les nostres decisions, són la base sobre la qual es fonamenten!”.

Però com arribem a connectar amb les emocions del nostre lector? Per què les emocions ens arribin al cor ens han de parlar en la nostra llengua materna. La llengua de la nostra família, dels nostres amics, de la nostra infància. Aquesta és la llengua que ens arriba al cor i amb la que connectem. Per exemple:

1- Com parlem al nostre nadó quan neix? Qui ha estat pare o mare sap que l’idioma que ens surt quan fem moixaines o parlem dolçament és la nostra llengua materna
2- Què diem quan ens enfadem? Quan ens enfadem i surten les nostres emocions disparades segurament se’ns escapi alguna paraulota, i segur que serà en la nostra llengua materna
3- Si heu viatjat pel món sabreu que quan trobeu algú que parla la vostra llengua, ràpidament hi ha una connexió amb aquella persona a qui no coneixem de res, només pel fet que ens parla en la nostra llengua.


A un article del Department of Psychological and Brain Sciences, de la Universitat de Boston, la Dra. Catherine L. Caldwell-Harris afirma que “va descobrir les diferències emocionals entre una llengua materna i una d’estrangera.” Per exemple, diu que “els parlants bilingües van assegurar que el fet de dir paraulotes, resar, dir mentides o dir T’estimo, els feia sentir emocions diferents quan ho deien en la seva llengua materna”. També assegura que en un estudi europeu on es van analitzar diverses combinacions lingüístiques, els anuncis publicitaris es van considerar més emocionals quan estaven escrits en la llengua materna dels oients.

Queda clar doncs, que les emocions regeixen la nostra presa de decisions i que quan ens parlen en la nostra llengua materna, aquestes ens arriben de forma diferent al cor.

per LocalizationLab