PRIVACITAT

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES TEVES DADES PERSONALS?

El responsable és LocalizationLab amb domicili al carrer Mariné 63 Baixos 2a, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

En cas de dubte o consulta sobre qualsevol aspecte sobre privacitat pots comunicar-ho a la nostra adreça postal o a l’adreça electrònica info@localizationlab.com.

COM HEM OBTINGUT LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL?

Les teves dades de caràcter personal han estat obtingudes a través de les relacions prèvies que has mantingut amb LocalizationLab, o amb motiu d’actes de networking, campanyes, a través del web, Linked Iin, per ser col·laborador, client o bé per haver sol·licitat que et remetem un pressupost o informació sobre la nostra empresa.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM?

Les dades que tractarem de tu per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les següents. Dades necessàries per a mantenir la relació amb tu:

 • Nom
 • Cognoms
 • CIF de l’empresa
 • Adreça de correu electrònic
 • Número de telèfon
 • Adreça postal

PER A QUÈ TRACTEM LES TEVES DADES PERSONALS?

Per complir amb els nostres objectius com empresa i poder oferir-te un servei personalitzat i de qualitat, així com per informar-te dels nostres serveis o activitats. Per exemple:

 • Enviar informació sobre LocalizationLab via correu postal, correu electrònic, newsletters electrònics, fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, llevat que l’interessat manifesti el contrari; i donar resposta a les peticions d’informació sol·licitades.
 • Realització d’enquestes d’informació i de satisfacció
 • Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, d’acord amb la informació que directament ens hagis proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.


Addicionalment, també tractem les teves dades per a l’enviament, fins i tot per mitjans electrònics, de comunicacions promocionals sobre activitats, campanyes i iniciatives de naturalesa similar.
L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions promocionals, ara o en qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica info@localizationlab.com, o bé dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal.

QUAN I PER QUIN MOTIU PODEM FACILITAR LES TEVES DADES A TERCERS?

Mai vendrem, llogarem o cedirem les teves dades personals, però aquests podran ser facilitades als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a què LocalizationLab està subjecta per la seva activitat.
 • Proveïdors que necessitin accedir a les teves dades per a la prestació de serveis que LocalizationLab hagi contractat, i amb els quals LocalizationLab té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessàries i exigits per la normativa per protegir la seva privacitat.

FEM TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES?

LocalizationLab no té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats fora d’Espanya. Per si fos el cas, per transferències a països de l’EEE (espai econòmic europeu) i fora de l’EEE, LocalizationLab subscriuria contractes, garanties i salvaguardes necessàries per preservar la teva privacitat.

Per a més informació sobre les garanties a la teva privacitat, pots dirigir-te a LocalizationLab a través de: info@localizationlab.com, o mitjançant l’adreça postal indicada.

DURANT QUANT DE TEMPS GUARDAREM LES TEVES DADES?

Les teves dades personals es conservaran mentre es mantingui la teva relació amb LocalizationLab, i fins i tot després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació, si no ens comuniques el contrari. En aquest supòsit, es tractaran a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals i / o contractuals. Conservarem la teva informació personal el temps necessari o permès en atenció als fins per als quals s’hagi obtingut. Els criteris emprats per determinar els terminis de conservació inclouen les nostres obligacions legals, necessitats estadístiques o el fet que la conservació sigui o no aconsellable en funció de la nostra postura jurídica.

QUINS SÓN ELS TEUS DRETS?

Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i / o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Així mateix, si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa o els teus drets de privacitat, pots presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, a través de las seva seu electrònica o la seva direcció postal: C/ Rosselló, 214, 08008 – Barcelona.

Per a més informació sobre les garanties al teu privacitat, pots dirigir-te a LocalizationLab a través de: info@localizationlab.com o mitjançant l’adreça postal indicada.

INFORMACIÓ SOBRE DE L’ÚS DE COOKIES

Les cookies són breus informacions que s’envien i emmagatzemen en el disc dur de l’ordinador de l’usuari a través del seu navegador quan aquest es connecta a una web.

Les cookies es poden utilitzar per recaptar i emmagatzemar dades de l’usuari mentre està connectat per facilitar-li els serveis sol·licitats i que no se solen conservar (cookies de sessió), o per conservar les dades de l’usuari per a un altre tipus de serveis futurs i que es poden conservar per temps indefinit (cookies persistents).

Les cookies poden ser pròpies o de tercers.