Reading Time: 5 minutes

Memòria de traducció

Què és una memòria de traducció i com em pot ajudar a reduir costos i a millorar la qualitat

Introducció:

En el món interconnectat d’avui dia, les empreses i les organitzacions estan ampliant cada vegada més el seu abast més enllà de les fronteres. Aquesta expansió requereix una comunicació efectiva a tot el món i en molts idiomes. Una eina potent que fem servir a la indústria de la traducció és el sistema de memòries de traducció (MT). Gràcies als avantatges de les MT, la traducció de continguts es converteix en més eficient, i també en més consistent i econòmica. En aquest article explorarem què és una memòria de traducció  i quins son els avantatges de fer-la servir.

Què és una memòria de traducció (MT)?

Una memòria de traducció (MT) és una eina informàtica que utilitzem en la indústria de la traducció per millorar l’eficiència i la qualitat dels processos de traducció i reduir el cost final del projecte. Consisteix en una base de dades que emmagatzema segments de text que han estat traduïts prèviament, juntament amb les seves traduccions corresponents. Cada segment de la memòria de traducció està compost per una unitat de traducció, que inclou el text en l’idioma origen en una columna i la seva traducció en l’idioma de destinació en una altra columna al costat. Cada combinació lingüística te la seva pròpia memòria de traducció.

El funcionament d’una memòria de traducció es basa en l’alineament de segments. Quan s’ha de traduir un nou projecte, passem els documents per una software de traducció assistida que utilitza el sistema de MT per analitzar el text origen i buscar segments coincidents a la base de dades. Si es troba un segment coincident, el sistema suggereix la traducció prèviament aprovada, que el traductor pot acceptar o modificar segons sigui necessari. Podem definir el sistema de memòries de traducció perquè analitzi les coincidències en el % que vulguem. Aquesta reutilització de traduccions existents agilitza el procés, millora la consistència i redueix l’esforç necessari per traduir contingut repetitiu, a més de fer-lo més econòmic. Quan hi ha coincidències del 100% que ja s’han traduït una vegada i son correctes, aquestes apareixen automàticament a la traducció i no s’han de tornar a traduir, ni a pagar (a no ser que, per alguna raó, – tipus de document- s’hagin de revisar per assegurar que es poden reutilitzar tal i com son).

Hi ha diferents tipus de memòries de traducció al mercat, cadascun amb les seves pròpies característiques i capacitats. A continuació us n’explicarem tres de les principals:

  1. Software de memòria de traducció independent:

Els programes de memòries de traducció independents  són aplicacions dissenyades específicament per gestionar memòries de traducció. Ofereixen diverses funcionalitats, com ara l’alineament de segments, la reutilització de traduccions i el manteniment de la base de dades. Aquests tipus de software sovint ofereixen característiques avançades, com ara la gestió de terminologia, control de qualitat i eines de col·laboració per a traductors i gestors de projectes. Un exemple d’aquest tipus de software  seria  el Multiterm, que és de l’empresa RWS.

  1. Eines de traducció assistida per ordinador (CAT):

Les eines CAT són programes de software de traducció complets que inclouen la funcionalitat de memòria de traducció entre d’altres. Ofereixen un entorn de traducció complet, que inclou editors de text integrats, filtres de molts tipus d’arxius, eines de gestió de projectes i gestió de terminologia. Les eines CAT són àmpliament utilitzades en la indústria de la traducció, oferint una solució integral per als traductors i facilitant fluxos de treball de traducció eficients. Un exemple d’eina CAT és Trados Studio, de l’empesa RWS o bé DéjaVu, d’Atril. També hi ha eines CAT gratuïtes (open source) que tenen funcionalitats similars.

  1. Sistemes de memòria de traducció basats en el núvol:

Aquests sistemes emmagatzemen les memòries de traducció al núvol, el que permet accedir-hi des de qualsevol lloc amb connexió a Internet. Aquests sistemes proporcionen una base de dades centralitzada accessible per a diversos usuaris i faciliten la col·laboració entre traductors i gestors de projectes. Els sistemes de memòria de traducció basats en el núvol ofereixen l’avantatge d’actualitzacions en temps real, integració sense problemes amb altres eines de traducció i opcions d’afegir traducció automàtica al procés de traducció.

Cada software de memòries de traducció fa servir un format diferent, per exemple TMX (Translation Memory eXchange) o XLIFF (XML Localization Interchange File Format). Aquests formats ajuden a la compatibilitat i permeten l’intercanvi de memòries de traducció entre diferents eines i sistemes de traducció.

Quins avantatges té fer servir memòries de traducció?

  • Millora de la consistència i la precisió:

Les memòries de traducció emmagatzemen segments de text que han estat traduïts prèviament, com ara frases o fins i tot paràgrafs sencers. Aquesta característica ajuda a la consistència i la precisió en els continguts traduïts, ja que els traductors poden fer servir sempre la mateixa terminologia. En fer servir memòries de traducció, els traductors poden accedir fàcilment a les traduccions prèviament aprovades, evitant així la necessitat de reescriure els textos en cada projecte nou i haver de buscar terminologia nova. Això redueix significativament el risc d’errors, millora la qualitat i manté una veu de marca coherent en diferents idiomes…

  • Millora de l’eficiència i estalvi de temps:

Un dels avantatges més importants de les memòries de traducció és la seva capacitat per augmentar l’eficiència del traductor i estalviar temps en el projecte. Com que poden reutilitzar segments traduïts anteriorment, els traductors treballen més ràpid i son més productius. Quan es tracta de projectes grans o d’actualitzacions freqüents, els sistemes de MT agilitzen el procés de traducció suggerint automàticament traduccions per a contingut repetitiu o similar. Aquesta automatització permet als traductors centrar-se en els aspectes més complexos i creatius de la traducció, augmentant la seva productivitat. A més, les memòries de traducció redueixen la necessitat de recerques manuals, ja que el sistema ensenya les traduccions existents similars mentre es va traduint el text.

  • Rendibilitat:

Les memòries de traducció ofereixen avantatges significatius en termes de costos per a les empreses i les organitzacions. El fet de poder reutilitzar continguts traduïts prèviament permet optimitzar els pressupostos de traducció. Hi ha segments repetitius, com ara les clàusules legals, les descripcions de productes o les preguntes freqüents, que només cal traduir-los una vegada, reduint significativament els costos. . A més, els sistemes de MT faciliten la identificació de coincidències parcials i similars, permetent als traductors realitzar ajustos menors en les traduccions prèviament realitzades en lloc de traduir oracions senceres des de zero. Aquesta manera de treballar estalvia diners i garanteix traduccions consistents i precises, mantenint la qualitat general del contingut traduït.

  • Col·laboració i escalabilitat:

Les memòries de traducció fomenten la col·laboració entre els equips de traducció. Quan treballen amb un software en línia,  diversos traductors poden traduir simultàniament diferents projectes, utilitzant la mateixa memòria de traducció compartida. Aquesta col·laboració agilitza el flux de treball i millora l’eficiència dels projectes de traducció. Quan es treballa d’aquesta manera col·laborativa, és important tenir un procés de revisió final que homogeneïtzi l’estil/to dels diversos traductors que hagin treballat en aquell projecte. Les memòries de traducció, a més,  permeten l’escalabilitat, especialment quan hi ha grans volums de contingut. A mesura que la memòria de traducció creix amb cada projecte, es converteix en una base de coneixement valuosa que es pot utilitzar a tota l’organització, assegurant traduccions consistents per a diferents departaments, productes i mercats.

Conclusió:

Les memòries de traducció son una eina imprescindible en el món de la traducció de continguts.  Ajuden a millorar la consistència, l’eficiència, la rendibilitat i la col·laboració. Incorporar l’ús d’aquestes bases de dades a les empreses ajuda a superar les barreres lingüístiques i arribar a totes les audiències impulsant així la comunicació a tot el món.

Si no teniu memòries de traducció però teniu contingut ja traduït i reutilitzable, es poden crear aquestes memòries de traducció per poder treballar en els nous continguts i aprofitar així els avantatges que suposa.

En conclusió, les memòries de traducció són eines poderoses que agilitzen el procés de traducció, milloren la consistència i estalvien temps i costos. Ja sigui com a software independent, eines CAT integrades o sistemes basats en el núvol, les memòries de traducció juguen un paper vital en el món globalitzat actual, permetent que les empreses i els traductors ofereixin traduccions d’alta qualitat de manera eficient i ajuden a les empreses a reduir costos i temps d’entrega dels productes finals en la resta d’idiomes

Si teniu dubtes sobre l’ús de les memòries de traducció o voleu que us assessorem en la millora de processos, ens podeu escriure a info@localizationlab.com, serà un plaer ajudar-vos.