Reading Time: 5 minutes

seo multilingue 1

De què parlem quan ens referim a SEO Multilingüe? El SEO (Search Engine Optimization, Optimització dels Motors de Cerca), bàsicament, és l’optimització d’un lloc web per fer-lo rellevant per a Google i altres buscadors, com Bing o Yahoo, quan un usuari fa una cerca relacionada amb un àmbit concret. En els últims anys s’ha convertit en un dels focus principals a treballar en qualsevol estratègia de màrqueting digital. A través del llenguatge, de l’estructura de la pàgina i del contingut publicat, el SEO busca cridar l’atenció dels buscadors per així arribar a un públic més ampli gràcies al fet d’aparèixer entre els primers resultats de la cerca.

Amb el creixement constant d’Internet i el fet que cada vegada més usuaris de qualsevol part del món hi tenen accés, els continguts han augmentat en tots els idiomes. Les llengües que fins ara dominaven a la majoria de pàgines comencen a perdre protagonisme. L’anglès, per exemple, en molts països en què no és la llengua nativa, està perdent presència a Internet davant d’idiomes natius de cada país. És per això que hem de treballar el SEO d’una manera més local, adaptant-lo a cada idioma i cultura: SEO Multilingüe

SEO Multilingüe

El SEO Multilingüe va més enllà del SEO tradicional. Aconsegueix acostar qualsevol empresa als seus clients de tot el món, sigui quina sigui la seva llengua. A grans trets, consisteix a adaptar la pròpia estratègia SEO d’una empresa a tots els idiomes en què es comunica. No es tracta només de traduir les paraules clau i els continguts d’un idioma a un altre, sinó de localitzar-los completament perquè s’adaptin a la forma de parlar dels usuaris i que els termes que s’utilitzen siguin els més pertinents.

Tot això és un procés que requereix un coneixement extens de la cultura i de la llengua de cada regió, així com de l’àmbit de què tracta el contingut a traduir i el seu mercat. Només un traductor especialitzat pot aconseguir una traducció natural per als lectors i que, al mateix temps, sigui eficient en el SEO multilingüe en l’idioma de destí.

Utilitzar sistemes de traducció automàtica en aquest àmbit, per contra, pot portar a traduccions genèriques i que no encaixin amb el destinatari que volem impactar. Com dèiem, cal tenir en compte tant el que traduïm com tot el que s’hi relaciona.

A continuació trobaràs les claus per aconseguir un bon SEO Multilingüe:

Contingut

Oferir continguts de qualitat en múltiples idiomes és imprescindible per millorar el posicionament. La localització dels continguts originals, doncs, s’ha de fer acuradament i tenint en compte les referències culturals i lingüístiques que hi puguin aparèixer.

Que la localització sigui precisa i s’adapti al client final és molt important, ja que una bona localització que sigui natural per al lector final, aportarà proximitat i generarà interès. Això facilitarà que les visites a la pàgina siguin més llargues i que se’n comparteixi el contingut, ajudant que els buscadors l’identifiquin com a rellevant.

En cas que el mercat de destí sigui molt diferent al d’origen, i una localització del contingut no s’apropi, com faria falta, al client, podem recórrer a la transcreació, per així tenir contingut original i interessant per a un públic molt més ampli.

Paraules clau (keywords)

L’adaptació de les paraules clau al mercat de destí, com passa amb els continguts, és important a l’hora d’aconseguir un bon posicionament SEO multilingüe. Amb una traducció literal de les paraules clau segurament no estem utilitzant el terme més adequat i ens cal anar una mica més enllà. Abans d’escollir la traducció d’una paraula clau és important fer-ne una cerca detallada.

Cal aconseguir que els termes que utilitzemfuncionin en el mercat de destí. Per fer-ho, disposem de varies eines que ens ajudaran: des de consultar les tendències de cerca d’una regió, fins a crear noves keywords a partir d’un àmbit d’especialització. Alguns exemples coneguts són:

SEMrush

Google Keyword Planner

Answer The Public

Més enllà del text

A l’hora d’adaptar un contingut SEO a qualsevol idioma, una traducció literal ens dificultarà tant la comprensió del contingut traduït, com el posicionament en els buscadors. És per això que és important localitzar els continguts que publiquem. A part de traduir el text i les paraules clau, hem d’assegurar-nos d’adaptar correctament altres parts del contingut, com ara les següents:

Referències culturals i dobles sentits

Des de referències a notícies d’actualitat locals, passant per informació sobre institucions del país, promocions i ofertes locals, o jocs de paraules, adaptar correctament tots aquests recursos a l’idioma i país de destí és important perquè els lectors ens entenguin i també per a millorar el posicionament SEO.

seo multilingue

Missatges clars

Hem de donar un missatge clar als lectors. Que la informació que transmetem s’entengui i quedi clara és el que ens farà arribar als clients d’una manera més propera. Si el nostre contingut no està ben adaptat, és fàcil que no s’entengui o que tingui construccions poc pròpies de l’idioma de destí. Això farà que menys usuaris hi interaccionin i els buscadors el valoraran menys.

Enllaços

A l’hora d’adaptar contingut per a SEO Multilingüe d’un país, els enllaços a què fem referència també s’han de localitzar. No té sentit mantenir un enllaç que possiblement qui llegeix el contingut no entendrà, i això és una cosa que els buscadors, lògicament, penalitzen si no es compleix.

Podem adaptar els enllaços a què fem referència al mateix idioma al que estem localitzant el contingut, o bé, fins i tot, utilitzar-ne d’equivalents en pàgines locals, ja que seran molt més útils per als consumidors del contingut.

Habilitació i adaptació d’etiquetes

És interessant afegir etiquetes que facin referència a l’idioma del text en el contingut que publiquem. D’aquesta manera incorporem metadades a les nostres publicacions que ajuden a posicionar millor el contingut i a dirigir-lo exactament cap al destí que ens hem marcat. Poden ser específiques cap a un idioma en concret, o poden ser genèriques si busquem un públic més ampli.

URLs

Adaptar l’estructura de les URLs també facilita molt la valoració que fan els buscadors d’un lloc web. Cal adaptar les URLs a l’idioma de destí perquè els buscadors detectin que els nostres continguts són rellevants i consistents en un mateix idioma.

Conclusió

Com ja hem dit, doncs, l’adaptació cultural i lingüística per aconseguir un bon SEO Multilingüe és molt important. Ens ajuda a apropar-nos al destinatari ràpidament i d’una manera efectiva. Els traductors especialitzats hi juguen un paper molt important. La traducció automàtica, en canvi, tot i ser molt efectiva en alguns àmbits, en casos com aquest no ens aporta el grau d’adaptació necessari per aconseguir el contingut que volem.

També, localitzar els nostres continguts, paraules clau, referències, enllaços i etiquetes ens aproparà molt més al nostre públic, però també als buscadors, ja que generarem un document coherent tant pel que fa als continguts com a l’idioma de destí, fet que ens beneficiarà en quant al posicionament, aconseguint així millorar el SEO Multilingüe.

Si esteu interessats en aconseguir un llenguatge adaptat al SEO Multilingüe, o voleu saber més sobre la localització del vostre contingut multilingüe, envieu-nos un correu electrònic a info@localizationlab.com, serà un plaer ajudar-vos.

1a imatge per  fauxels a Pexels
2a imatge per Porapak Apichodilok a Pexels