Reading Time: 2 minutes

Mesures de temps i conciliació

LocalizationLab i la Xarxa Nust

LocalizationLab forma part de la Xarxa Nust, la Xarxa d’Empreses “Nous Usos Socials del Temps”, integrada per empreses i organitzacions compromeses amb la millora dels models de gestió del temps. La Xarxa treballa per afavorir el benestar, la conciliació i la corresponsabilitat de les persones treballadores i contribuir a la millora de la seva qualitat de vida.

Des de la nostra creació al 2013 hem treballat per fer créixer una empresa responsable:

  • Promovem la conciliació amb la vida familiar i laboral dels nostres col·laboradors i col·laboradores, i la nostra pròpia
  • Som una empresa 100% virtual
  • Creiem que les empreses han de ser flexibles. Cada treballador ha de poder treballar des d’allà on més li convingui.
  • Treballem per objectius i la nostra relació laboral es basa en la confiança i el respecte.
  • Poder treballar de forma independent i responsable és un requisit per formar part de LocalizationLab.

Fa cinc anys que posem la nostra experiència professional i el nostre cor en aquest projecte. Teníem clar que volíem crear una empresa responsable, que en permetés viure del que més ens agrada fer i ens permetés fer les coses ben fetes. Volíem aportar el nostre granet de sorra i crear un entorn empresarial que fos un èxit i tingués un impacte positiu a la societat.

La importància de la Responsabilitat Social Corporativa

La responsabilitat social corporativa, com s’explica en el Llibre verd per al foment d’un marc europeu per a la responsabilitat social de les empreses (Comissió de les Comunitats Europees. Brussel·les, 2001) és “un concepte a partir del qual les empreses decideixen voluntàriament contribuir a l’assoliment d’una societat millor i un medi ambient més net. En un moment en el qual la Unió Europea intenta determinar els seus valors comuns adoptant una Carta dels Drets Fonamentals, un nombre creixent d’empreses europees reconeix cada vegada més clarament la seva responsabilitat social i la considera part de la seva identitat. Aquesta responsabilitat s’expressa enfront dels treballadors i, en general, enfront de tots els interlocutors de l’empresa (clients, proveïdors, treballadors, accionistes i la comunitat en què opera), que poden al seu torn influir en el seu èxit.”

Sempre que podem participem en projectes que ens semblen interessants i que tenen un impacte positiu al nostre entorn, com per exemple la Ultra Clean Marathon o la cursa solidària d’HP.

Fer negocis de forma responsable no només beneficia a la pròpia empresa sinó a tota la societat. Així és com vam néixer i així és com volem seguir creixent.

per LocalizationLab