Reading Time: 5 minutes

Quin valor aporta d’una empresa de serveis lingüístics?

Fa uns anys, quan vam crear la nostra empresa se serveis lingüístics, LocalizationLab, vam anar a molts esdeveniments de networking, fires i reunions per donar-nos a conèixer. A vegades ens deien: “Però quin valor aporta la vostra empresa? És només un intermediari entre les empreses i els traductors? Perquè per això no cal una empresa, podem contactar directament amb els traductors i revisors.”

És per això volíem explicar quin valor aporta una empresa de serveis lingüístics en la gestió de projectes multilingües a totes aquelles empreses amb presència internacional o amb ambició d’expandir-se a altre països.

1. Selecció i contractació de traductors:

Hi ha molts traductors al món, de moltes cultures, combinacions lingüístiques i especialitats diferents. Saber seleccionar la persona correcta per cada projecte és molt important:

 • S’han de fer proves de traducció i revisar-les
 • Signar contractes de confidencialitat amb tots ells
 • Fer servir sempre les mateixes persones pels mateixos clients, per assegurar coherència i qualitat.

Tot això és necessari es fa seguint uns criteris professionals que les empreses de serveis lingüístics poden oferir als seus clients, mantenint una base de dades de traductors, revisors, i lingüistes.

Els traductors amb qui treballem nosaltres son una part crucial de la nostra empresa, per això volem tenir una bona relació amb ells. Al final d’aquesta pàgina podeu veure el que alguns d’ells opinen de nosaltres.

2. Experts per revisar les traduccions:

Una de les parts més importants d’una traducció és la revisió, que ha de fer una persona diferent, experta en la matèria i també especialista en traducció.

Seleccionar aquests experts i expertes per cada combinació lingüística i especialitat, mantenir també una bona relació amb tots ells i assegurar que els mateixos equips de traductor i revisor treballen sempre pels mateixos clients, és essencial per assegurar una qualitat idònia.

En aquest article podeu aprofundir més en la importància de la revisió com a part del procés de traducció.

3. Tecnologia:

Tenim al nostre abast moltes eines que ens ajuden a millorar la qualitat, reduir el cost i assegurar la coherència dels textos que traduïm. Una empresa de serveis lingüístics està al dia de la tecnologia existent  i sap fer-la servir per ajudar els seus clients.

Hi ha diferents tipus de tecnologia que es pot fer servir, però ens centrarem en aquests dos:

 • Traducció automàtica utilitzant intel·ligència artificial:

Les empreses de serveis lingüístics poden utilitzar correctament aquesta tecnologia, sabent en quin tipus de documents, combinacions lingüístiques i especialitats es pot fer servir. Gràcies a aquesta eina es poden reduir cost i temps sense disminuir la qualitat del document final.

Aquí podeu llegir un article sobre la traducció automàtica i aquí un cas d’èxit fent servir traducció automàtica en textos legals.

 • Eines de traducció assistida (CAT Tools):

Les eines de traducció assistida (o Computer Assisted Translation Tools, CAT Tools) serveixen per crear Memòries de Traducció a mesura que es van traduint textos del mateix client. Les empreses de serveis lingüístics fan el manteniment d’aquestes memòries de traducció, per cada client, segons l’especialitat i la combinació lingüística. Això fa que a mesura que es van traduint continguts, es puguin anar reutilitzant, i això es veu directament plasmat en els costos i els temps de traducció, que poden disminuir considerablement. Al mateix temps, es manté l’estil i la qualitat augmenta.

A més, també és important la creació de glossaris per cada client, per assegurar-nos que es fa servir la terminologia pròpia de cada empresa.

4. Gestió de Projectes:

La gestió de projectes és una part fonamental dels projectes de comunicació multilingüe (o projectes multilingües). Ja sigui un blog a 10 idiomes, una app a 15 o una a web a 7. Gestionar els recursos, decidir i muntar l’equip de treball, fer seguiment del calendari i del pressupost perquè el resultat sigui de qualitat, és una feina essencial per tal que tot funcioni. La feina del gestor o gestora de projectes inclou les següents fases:

Gestió de projectes
 • ANÀLISI DEL PROJECTE:

Aquí comença el projecte i és quan s’ha de fer un anàlisi de quines tasques es necessitaran:

 1. Quina especialitat té el text? Pot ser un article d’un blog de marketing, però ser molt especialitzat en farmàcia, per exemple.
 2. Què es necessita a més de la traducció? Hi ha maquetació d’imatges?
 3. Quim volum té i en quin format es troba (és una web, un document Word, o un arxiu .json o .xliff?)
 4. S’ha de crear un filtre per extreure el text a traduir sense modificar el codi original?
 5. Què s’haurà de fer abans de començar a traduir? S’ha de revisar l’original?
 6. S’ha fet una traducció similar abans? Hi ha material de referència que s’ha de fer servir (documents ja traduïts, guies d’estil, glossaries).
 • PLANIFICACIÓ:

Quan s’aprova el pressupost i comença el projecte, s’ha de fer una planificació de temps, recursos, costos i control de qualitat. La planificació del projecte inclou la comunicació amb el client i amb els recursos que seran necessaris per portar a terme el projecte correctament. Hi ha una part de la planificació que ja l’haurem fet a l’inici del projecte i que ja ens servirà per començar a treballar.

 • EXECUCIÓ:

Durant l’execució del projecte s’ha de coordinar totes les parts implicades (traductors, revisors, maquetadors…) i vigilar que totes les tasques es fan a la data acordada i segons el pressupost establert. També és important la gestió de canvis i preguntes dels traductors i revisors per al client, per tal de resoldre dubtes i millorar la qualitat final de la traducció.

 • CONTROL I MONITORITZACIÓ:

És important portar un control de les dates, el pressupost, els recursos i les tasques durant l’execució del projecte. És cert que sempre hi ha canvis i imprevistos en els projectes, i el gestor o gestora ha de ser flexible i adaptar-se a mesura que el projecte avança.

 • TANCAMENT:

Finalment es fa el tancament, un cop el projecte ha estat entregat al client i aquest ha donat el seu vistiplau. Quan tenim la resposta satisfactòria del client que tot ha anat correctament, podem també tancar el projecte amb els nostres col·laboradors, pagar les seves factures i arxivar el projecte.

5. Maquetació final i entrega del projecte:

Tal i com comentàvem més amunt a la part de gestió, els projectes que s’han de traduir sovint es troben en formats molt diversos, amb imatges no editables, codis que no es poden modificar, formats que s’han de plasmar a la traducció per tal que aquesta sigui igual que l’original. Tot això és la maquetació (o DTP), i és una part important del projecte, que fa que les traduccions siguin iguals que l’original, en el mateix format.

Tot això fa que treballar amb una empresa de serveis lingüístics de qualitat us ajudi a arribar als vostres clients a tot el món. Per tant quan un client contracta una empresa de serveix lingüístics no contracta només una traducció, sinó tota la feina que hi ha al voltant d’un projecte de comunicació multilingüe.

A més, així podeu tenir tots els serveis lingüístics en un sol proveïdor: Traducció, revisió, maquetació, transcripció de vídeos, subtitulació i interpretació.

A LocalizationLab tenim més de 15 anys d’experiència en gestió de projectes multilingües i estarem encantats d’ajudar-vos. Ens podeu escriure un mail a info@localizationlab.com i en parlem.

per LocalizationLab